Boka starttid | Kontakt | Karta | 0141-508 40

Motala GK – ett stenkast från Vättern

Frågor och svar - spelrätter (FAQ)

Vad är en spelrätt?

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring eftersom det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Ett spelrättsbevis är ett kvitto eller bevis på att du har rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter. 

Ett värdebevis är en värdehandling som kan bytas in mot ett spelrättsbevis senast 2024-12-31 vid överlåtelse, därefter är värdebeviset förverkat.

Spelrättsavgift är den del av årsavgiften du betalar för att få spelrätt på banan.

Medlemsavgift är den del av årsavgiften du betalar för medlemskap i golfklubben.

När behöver jag en spelrätt?

Du behöver en spelrätt om du vill vara fullvärdig medlem eller vardagsmedlem i Motala GK. Du kan bli fullvärdig medlem genom att lösa årsmedlemskap, men då till en högre medlemsavgift än om du har en spelrätt.

Hur gör jag om jag vill köpa en spelrätt?

Försäljningar av spelrätter och värdebevis är en fråga mellan köpare och säljare. Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Det finns också blanketter för överlåtelse att ladda ned.

Vilka avgifter behöver jag betala när jag har en spelrätt?

För att ditt spelrättsbevis ska vara giltigt måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift, bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så medges det om du meddelat klubben i rätt tid. 

Jag fick ett värdebevis på en spelrätt i samband med konverteringen, hur länge gäller det?

Värdebevisen kan du överlåta senast 2024-12-31. Den som förvärvar värdebeviset får ett spelrättsbevis och ansöker om inträde i golfklubben. Du som överlåter värdebeviset till en ny, fullvärdig medlem under tiden 2014–2016 får 1 000 kronor rabatt på nästkommande årsavgift.

Kan jag ha en spelrätt utan att vara medlem i klubben?

Nej, vill du gå ur klubben helt måste du först göra dig av med din spelrätt. Däremot kan du vara passiv medlem och behålla din spelrätt. Då betalar du bara avgift för passivt medlemskap.

Jag har ett värdebevis som jag vill sälja, hur gör jag då? 

Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar värdebeviset. Ni fyller tillsammans i blanketten ”Överlåtelse av värdebevis på Motala GK” som finns att ladda ner på webbplatsen. Värdebevis och blankett skickas eller lämnas in till kansliet. Vem som gör detta bestämmer ni själva. 

Den som övertar värdebeviset fyller också i en ansökan om att få värdebeviset utbytt mot en spelrätt och ansöker om medlemskap i klubben. Den nya medlemmen registreras, får faktura och vid försäljning av värdebevis utfärdas en spelrätt till den nya medlemmen. 

Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.  

Jag tänker sälja min spelrätt, hur gör jag då? 

Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar spelrätten. När du har hittat en köpare till din spelrätt fyller du tillsammans med den nya medlemmen i en överlåtelseblankett, ”Överlåtelse av spelrättsbevis på Motala GK”.  Spelrätt och blankett skickas eller lämnas in till kansliet. Vem som gör detta bestämmer ni själva. Den nya medlemmen registreras och får faktura. Spelrätten överlåtes från dig som säljare och ditt medlemskap avslutas.  

Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.  

Vad gäller skattemässigt om jag säljer en spelrätt med vinst eller förlust? 

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som en personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång. 

Hur gör jag om jag har en spelrätt och vill gå ur klubben? 

Om du vill gå ur klubben måste din spelrätt säljas eller lämnas tillbaka till Motala GK innan utträde kan ske. Utträde ska enligt stadgarna meddelas senast 31 oktober.

Klubben

Klubben

Meny

Klubben

Motala golfklubb, Tuddarp  |  0141-508 40  |  E-post  |  Webbmaster

© 2015 Motala GK  | Powered by SiteSmart