Boka starttid | Kontakt | Karta | 0141-508 40

Motala GK – ett stenkast från Vättern

Nyhetsarkiv Motala golfklubb

Krattning & Stenplockning

Publicerad 2017-04-24

Krattning & Stenplockning på S1 (10:an) är flyttad till onsdagen den 26:e April pga väder!

Påskrea!

Publicerad 2017-04-12

Påskrea i Shopen!  

Den 13-17/4  

Vi har fantastiska erbjudande i shopen

På skor, bagar, kläder, vagnar och klubbor är det 20% på årets modeller och 50% på förra årets.

Skor: FootJoy och Adidas

Bagar: Taylormade, Titleist, Sun Mountain och Orlimar

Kläder: Röhnisch och Footjoy

Vagnar: Sun Mountain, PowerBug, Axglo och Boomerang

Klubbor: Taylormade, Titliest, SeeMore och McGregor

Specialerbjudande på Titliest Pro V1x 2016

1dz 399 kr (ord. 549)

2dz 650 kr (ord. 1098)

Välkomna!

Erbjudanden ovan gäller endast under perioden 13-17/4

After Work och Titleist Demodag den 21 April

Publicerad 2017-04-09

Välkommen till vårens första AW på golfbanan   

Fredagen den 21 april finns det möjlighet att prova på Hickory och Titleist klubbor från 16.00 på rangen.

Restaurangen kommer att ha öppet så det finns möjlighet att köpa hamburgare och dryck från 17.00.

Under kvällen kommer det finnas lotter med fina priser från shopen. OBS ta med lösa pengar.

Det blir även en modevisning av årets kläder från shopen, samt information om kommande golfsäsong.

Välkomna!               

18 Hål och rangen öppnar

Publicerad 2017-03-31

Lördag den 1/4 öppnar vi 18 hål och rangen. Slinga som gäller är Hed första nio och park sista nio. Vi har också öppnat tidsbokningen och då slutar vi samtidigt med bollränna. Välkomna!

Klubbnytt!

Publicerad 2017-03-30

Klubbnytt – ordföranden och klubbchefen har ordet 

Väderleken är fortsatt gynnsam så vi har fått tillfälle till städning och förberedelser hitintills utan extraordinära åtgärder.

Stort tack till alla som hjälpte till på städdagarna! Banan är nu riktigt fin.

Lördag den 1 april öppnar vi Parkbanan och har då en 18 hålsslinga där Hed är första nio och Park sista nio. Samtidigt blir det tidsbokning som gäller och den har redan nu öppnats på golf.se.

Tobias vår greenkeeper och Joakim vår mekaniker har valt att söka annan anställning. Båda är väldigt viktiga för vår verksamhet och kommer att ta lite tid att ersätta. Rekryteringsarbete pågår och vi jobbar på att säkerställa den bemanning vi behöver för säsongen.

Tills vi hittar en ny greenkeeper, kommer vi jobba efter den skötselplan Tobias gjort. SGF´s bankonsult kommer regelbundet att besöka oss och på så sätt stötta och hjälpa vårt arbete. Även Tobias och Fredrik har lovat att hjälpa till när de kan, så förhoppningen är att vi ska klara denna säsong med minimal påverkan av kvalitén på våra banor. Du som medlem kan självklart hjälpa oss i detta arbete, vårda vår bana och då vi via hemsidans klubbnytt kallar till hjälp att lägga gräs eller kratta bunkrar hoppas vi att du ställer upp!

Hål 1 skog fortskridit enligt plan. Green, tee och områden runt dessa har förberetts för sådd och plantering av gräs. Förhoppningen kvarstår om spel på nya hål 10 till golfveckan.

Järngänget ombyggnad av entrén till shop/kansli fortskrider och det insatta fönstret ger en uppfattning om vilket lyft vi får genom ombyggnaden.

Nybyggnation av verkstad, maskinhall, spolplatta och iordningställande av golfbilsgarage och bag skåp i gamla ladan har fortskridit och offerter har inkommit och förslag kommer att presenteras och beslutas på vårmötet den 19 april.

Den genomförda medlemsenkäten visar att vi är på rätt väg och resultatet presenteras på vårmötet.

Tävlingsprogrammet är klart och publiceras i veckan.

Juniorträningen startar vecka 17 (sista veckan i april) glöm inte att anmäla deltagare till kansliet.

Oavsett om du är ny eller gammal medlem så är du välkommen till klubbens vårträff den 21 april med flera aktiviteter på klubben. Vi får hoppas på bra väder.

LILING och TOMAS

Hedbanan

Publicerad 2017-03-27

Från och med tisdag den 28/3 är Hedbanan öppen för spel från kl. 10.00 varje dag!

Hedbanan öppnar

Publicerad 2017-03-23

Nu smygstartar vi golfsäsongen och öppnar hedbanan för spel! Det är bollränna som gäller, se tiderna nedanför! Shopen är även den öppen som vanligt mellan 9:00-15:00! 

Tider då bollrännan gäller tills vidare: 

Torsdag: 12:00 ->

Fredag: 12:00 ->

Lördag: 13:00 ->

Söndag: 13:00 ->

After Work 24/3

Publicerad 2017-03-21

Fredag den 24/3 är det vanlig afterwork mellan kl. 15-19 på Nostalgi för klubbens medlemmar. Erbjudande hamburgare tallrik 35 kr  sista anmälan 22/3 till kansli@moatagk.se. After worken har blivit populär så man måste föranmäla sig för att vara säker på en plats.

Hjärtligt Välkomna!

Vårmöte den 19 april ...

Publicerad 2017-03-19

Vårmötet 2017

Onsdag den 19 april. 2017 kl. 18:00 

Plats: Brödragården Sjögatan 12

Förslag till Föredragningslista 

Vårmötet öppnas av klubbens ordförande. 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlyst. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän, tillika ombud vid bolagsstämman i Motala Golf AB, som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt i förekommande fall vara rösträknare.

6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret, (verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning) 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 

10. Beslut om antalet övriga ledamöter av styrelsen samt val av halva antalet av dessa för en tid av två år. 

11. Eventuella kompletteringsval till styrelsen. 

12. Val av två revisorer och suppleanter för en tid av ett år. 

13. Val av ordförande och två ledamöter i valnämnd för en tid av ett år. Ytterligare en ledamot av valnämnden utses av och inom styrelsen. 

14. Beslut om val av ombud till GDF-möte. 

15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 

16. Byggnation av ny maskinhall/spolplatta 

17. Övriga frågor 

18. Avslutning.

Städdagar den 25 & 26 mars

Publicerad 2017-03-15

Nu är det dags att göra banorna fina inför säsongen, så den 25  och 26/3 har vi städdagar. Tiderna som gäller är klockan 9-13 båda dagarna. Med reservation för vädret. Ta gärna med egen lövräfsa. Klubben bjuder på kaffe och macka vid kl 11.   Välkomna!

Klubben

Klubben

Meny

Klubben

Motala golfklubb, Tuddarp  |  0141-508 40  |  E-post  |  Webbmaster

© 2015 Motala GK  | Powered by SiteSmart