Boka starttid | Kontakt | Karta | 0141-508 40

Motala GK – ett stenkast från Vättern

Nyhetsarkiv Motala golfklubb

Hedbanan öppnar

Publicerad 2017-03-23

Nu smygstartar vi golfsäsongen och öppnar hedbanan för spel! Det är bollränna som gäller, se tiderna nedanför! Shopen är även den öppen som vanligt mellan 9:00-15:00! 

Tider då bollrännan gäller tills vidare: 

Torsdag: 12:00 ->

Fredag: 12:00 ->

Lördag: 13:00 ->

Söndag: 13:00 ->

After Work 24/3

Publicerad 2017-03-21

Fredag den 24/3 är det vanlig afterwork mellan kl. 15-19 på Nostalgi för klubbens medlemmar. Erbjudande hamburgare tallrik 35 kr  sista anmälan 22/3 till kansli@moatagk.se. After worken har blivit populär så man måste föranmäla sig för att vara säker på en plats.

Hjärtligt Välkomna!

Vårmöte den 19 april ...

Publicerad 2017-03-19

Vårmötet 2017

Onsdag den 19 april. 2017 kl. 18:00 

Plats: Brödragården Sjögatan 12

Förslag till Föredragningslista 

Vårmötet öppnas av klubbens ordförande. 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlyst. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän, tillika ombud vid bolagsstämman i Motala Golf AB, som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt i förekommande fall vara rösträknare.

6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret, (verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning) 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 

10. Beslut om antalet övriga ledamöter av styrelsen samt val av halva antalet av dessa för en tid av två år. 

11. Eventuella kompletteringsval till styrelsen. 

12. Val av två revisorer och suppleanter för en tid av ett år. 

13. Val av ordförande och två ledamöter i valnämnd för en tid av ett år. Ytterligare en ledamot av valnämnden utses av och inom styrelsen. 

14. Beslut om val av ombud till GDF-möte. 

15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 

16. Byggnation av ny maskinhall/spolplatta 

17. Övriga frågor 

18. Avslutning.

Städdagar den 25 & 26 mars

Publicerad 2017-03-15

Nu är det dags att göra banorna fina inför säsongen, så den 25  och 26/3 har vi städdagar. Tiderna som gäller är klockan 9-13 båda dagarna. Med reservation för vädret. Ta gärna med egen lövräfsa. Klubben bjuder på kaffe och macka vid kl 11.   Välkomna!

Klubben är med på Motala Expo

Publicerad 2017-03-06

Den 10-11/3 är det Motala Expo i Team Sportia hallen. Golfklubben kommer att finnas på plats och visa upp sig. Vi hopps kunna locka nya golfare och samtidigt skaffa nya samarbetspartners. Fredagen är mässan öppen för företagare och lördag är allmänheten välkomna.

Har du vägarna förbi kom gärna till vår monter och hälsa på.

Vätternrundan bjuder in till funktionärsfest

Publicerad 2017-03-03

Varmt välkomna till Motala Convention Centre (Folkets Hus) tisdagen den 21/3 kl 19:00 för Vätternrundans årliga funktionärsfesten!

Funktionärsfesten är ett sätt för Vätternrundan att tacka alla funktionärer för de fantastiska arrangemangsveckorna 2016.  Under kvällen kommer Vätternrundan att presentera nyheter till 2017, berätta lite om vad som är på gång i organisationen m.m.  De bjuder på mat, dryck och någon form av underhållning. Alla som varit funktionärer vid något av loppen är välkomna, så sprid informationen i föreningen.

Anmäl dig till info@vatternrundan.se senast 14/3. Anmäl även behov av specialkost.

Även 2017 kommer Motala Golfklubb att ha flaggvaktsuppdrag på MTB Vättern 9 juni och HalvVättern 11 juni. Jag hoppas därför att du är ställer upp som flaggvakt även i år. Din insats är viktig.  Jag återkommer med mer information om årets funktionärsuppdrag när jag vet mer.

/Ingela Lindefelt

After Work den 24 februari

Publicerad 2017-02-15

Den 24/2 är det vanlig afterwork mellan kl. 15-19 på Nostalgi för klubbens medlemmar. Erbjudande hamburgare tallrik 35 kr  sista anmälan 22/2 till kansli@moatagk.se. After worken har blivit populär så man måste föranmäla sig för att vara säker på en plats.

Hjärtligt Välkomna!

Klubbnytt - ordföranden har ordet

Publicerad 2017-02-11

Nu börjar dagarna bli längre och golfsäsongen närmar sig. Detta innebär att det är dags att uppdatera sig vad som hänt och vad som är på gång. Renoveringen av fasaden på klubbhuset är nu näst intill färdig endast ett par plåtar som måste justeras.

Järngänget har påbörjat ombyggnad av entrén till shop/kansli. Syftet är att få ett större utrymme och smidigare in/utcheckning.

På höstmötet informerade styrelsen om en plan för nybyggnation av verkstad, maskinhall och spolplatta. Detta arbete har fortsatt under vintern och styrelsen har för avsikt att presentera ett offert grundat underlag på vårmötet för medlemsbeslut.

På banan har arbetet med nya hål 1 skog fortskridit enligt plan. Green, tee och områden runt dessa har förberetts för sådd och plantering av gräs.  Vi räknar med att kunna spela det nya hålet senast golfveckan.

Vi kan också meddela att än så länge har vintern varit skonsam mot vår banan och det ser bra ut inför säsongen.

Efter vårt första år med Golfident kan vi konstatera att vi har en kraftig ökning av både registrerade rundor och handikapp registreringar.

Fredrik Orest har tagit anställning hos en av våra leverantörer och vi tackar honom för hans tid hos oss och önskar honom lycka till. Tobias har ensam tagit på sig ansvaret för banan.

Verksamhetsåret 2016 gav ett litet överskott dessutom glädjande var att vi fick en nettoökning av medlemsantalet.

Du som har vänner som inte spelar golf ta med dem upp till klubben i år och kontakta Tomas för ev. lån av klubbor och som introduktion för spel av några hål på vår Pay and Play slinga.

Vi behöver alltid fler medlemmar!!!

För vår klubbs utveckling så behöver vi din hjälp som golf värd anmäl dig på hemsidan. Har du möjlighet så kontakta medlemsgruppen om du kan hjälpa till med fadderrundor efter grönt kort kursen och spontangolfen på torsdagar.

Klubben har behov av flaggvakter till Vätternrundan kan du hjälpa till så kontakta Lars Oskarsson.

Vårmötet genomförs den 19 april för att möjliggöra underlag inför beslut om nybyggnad av maskinhall, verkstad och spolplatta.

Vi väntar alla och hoppas vintern blir bra för vår bana och att vi kan komma igång tidigt.

LILING

Gröna kortet kurser 2017

Publicerad 2017-01-31

Nu finns information och datum för våra gröna kortet kurser 2017 under grönt kort kurs på hemsidan. 

Shop och kansli

Publicerad 2017-01-05

Shop och kansli kommer att vara öppet tisdagar och onsdagar mellan kl. 9:00-15:00 under januari och februari.

Klubben

Klubben

Meny

Klubben

Motala golfklubb, Tuddarp  |  0141-508 40  |  E-post  |  Webbmaster

© 2015 Motala GK  | Powered by SiteSmart