Boka starttid | Kontakt | Karta | 0141-508 40

Motala GK – ett stenkast från Vättern

Nyhetsarkiv Motala golfklubb

Höstmöte den 15/11

Publicerad 2018-10-31

Höstmötet  2018

Torsdag den 15 nov.  kl. 18:00

Plats: Golfrestaurangen

Förslag till Föredragningslista

Höstmötet öppnas av klubbens ordförande.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlyst.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt i förekommande fall vara rösträknare.

6. Styrelsens ekonomiska redovisning per den 30 september samt prognos rörande innevarande räkenskapsårs resultat.

7. Fastställande av verksamhetsplan 2019-2023 och avgifter för det kommande räkenskapsåret.

8. Kompletteringsval till valberedningen

9. Övriga frågor. Resultat och tankar från Vision 50/50 och Players 1 enkäten.

10. Avslutning.

Klubben

Klubben

Meny

Klubben

Motala golfklubb, Tuddarp  |  0141-508 40  |  E-post  |  Webbmaster

© 2015 Motala GK  | Powered by SiteSmart